нитрил бээлий ацетон msds pdf

нитрил бээлий ацетон msds pdf

Өндөр мэдрэмжтэй:
Сунгах чадвар

Зузаан загвар:
Цооролт

Битүүмжилсэн, ус нэвтэрдэггүй:
Гараа арчлаарай

Идээгүй, харшлын эсрэг үйлчилгээтэй:

Эдгээр бээлий нь идээгүй материалыг агуулдаг бөгөөд энэ нь латекс харшилтай хүмүүст тустай. 

Цооролт:

Нитрил бээлий нь цоолох технологиор хийгдсэн байдаг. 

Мэдрэмжийг төөрөлдүүлж болохгүй:

Мэдрэмжтэй байдлыг харгалзан бүтээсэн.

SAFETY DATA SHEET - Fisher Sci- нитрил бээлий ацетон msds pdf ,SAFETY DATA SHEET Creation Date 22-Sep-2009 Revision Date 18-Jan-2018 Revision Number 3 1. Identification Product Name 20% Acetonitrile / 80% water Cat No. : A99820RS50; A99820SS50 Synonyms Cyanomethane; Ethanenitrile; Ethyl nitrile Recommended Use Laboratory chemicals. Uses advised against Not for food, drug, pesticide or biocidal product use Details of the supplier of the …Списък с данни за безопасност Регламент (ЕО) № …Ацетон 01-2119471330-49 67-64-1 200-662-2 5-10 Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 H225,H319,H336 A Алуминий (неорганични разтворими съединения) (като алуминий) 01-2119529243-45 7429-90-5 231-072-3 1-5 Water-react. 2, Flam. Sol. 1 H261,H228 A Explanation notesИнформационен лист за безопасност в съответсвие с …

Информационен лист за безопасност в съответсвие с Регламент 453/2010 ЕС КОРЕСЕЛИН

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент …

ацетон 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват Употреба по предназначение: Почистващ продукт 1.3.

DISTRIBUTION OF ALPHA-[3-[[2-(3.4-DIMETHOXYPHENYL)-ETHYL ...

The article studies the distribution of alpha-[3-[[2-(3.4-dimethoxyphenyl)ethyl]-methylamino] propyl] -3.4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl) benzol ethan nitrile in the organism of omnivorous warm-blooded animals (rats) after intragastric infiltration of a half lethal dose of the poison agent. Isolation of alpha-[3-[[2-(3.4-dimethoxyphenyl)ethyl]-methyl-amino] propyl]-3.4-dimethoxy-alpha-(1 ...

Contact VM 2000 РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси ...

E-Mail : [email protected] Internet : www.weicon.de Справочный отдел Produktsicherheit / Product-Safety-Department Телефон : +49(0)251 / 9322 - 0 Телефакс : +49(0)251 / 9322 - 244 Электронная почта (компетентное лицо): [email protected] 1.4.

Списък с данни за безопасност Регламент (ЕО) № …

Ацетон 67-64-1 TWA 500 ppm Национално установени ограничения за въздействие, Bulgaria butane (<= 0,1 % butadiene) 106-97-8 TWA 50 mg/m3 STEL 100 mg/m3 2-Метокси-1-метилетилацетат 108-65-6 TWA 275 mg/m3 STEL 550 mg/m3

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент …

ацетон 67-64-1 200-662-2 01-2119471330-49 > 75- < 100 % Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 пропан 74-98-6 200-827-9 ... Нитрил каучук (NBR; >= 0,4 mm дебелина)Подходящи материали за по-дълъг, директен контакт (препоръчва се: поне ...

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент …

(препоръчва се: поне защита индекс 2, отговаряща на > 30 мин. време на проникване през ръкавицата по en 374):Нитрил каучук (NBR; >= 0,4 mm дебелина)Подходящи материали за по-дълъг, директен контакт ...

Наредба за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № …

E-Mail : [email protected] Internet : www.weicon.de отдел за получаване на информация Produktsicherheit / Product-Safety-Department Tелефон: +49(0)251 / 9322 - 0 Факс : +49(0)251 / 9322 - 244 Електронна поща (e-mail) (компетентно лице): [email protected] 1.4.

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент …

(препоръчва се: поне защита индекс 2, отговаряща на > 30 мин. време на проникване през ръкавицата по en 374):Нитрил каучук (NBR; >= 0,4 mm дебелина)Подходящи материали за по-дълъг, директен контакт ...

Спрей-клей экстра сильный !РАЗДЕЛ 1: Обозначение …

E-Mail : [email protected] Internet : www.weicon.de Справочный отдел Produktsicherheit / Product-Safety-Department Телефон +49(0)251 / 9322 - 0 Телефакс +49(0)251 / 9322 - 244 Электронная почта (компетентное лицо): [email protected] 1.4.

Информационен лист за безопасност съгласно Регламент …

Препоръчва се предпазване с ръкавици от Нитрил (дебелина >0,1 mm, Време на износване < 30s). Ръкавиците трябва да бъдат сменяни при всеки контакт или замърсяване.

MSDS BG 116915 Crack Testing Agent - Developer

Ацетон, пропан-2-ол 2.3. Други опасности!Резултати от оценката на pbt и vpvb Веществата в сместа не отговарят на критериите за pbt/vpvb съгласно reach, Приложение xiii.

OT Glossary - Scribd

Download as PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for Inappropriate Content. Save Save OT Glossary For Later. 67% 67% found this document useful, ... Torsional load-Мушгиралтын ачаалал Thick cotton glove-Зузаан хөвөн бээлий Torsional vibration-Мушгиралтын ...

Contact VM 2000 РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси ...

E-Mail : [email protected] Internet : www.weicon.de Справочный отдел Produktsicherheit / Product-Safety-Department Телефон : +49(0)251 / 9322 - 0 Телефакс : +49(0)251 / 9322 - 244 Электронная почта (компетентное лицо): [email protected] 1.4.

Дата на промяна :11-06-2014 Версия МАНКОЦЕБ 64% ...

P280: Носете ръкавици от нитрил и защитно облекло P308+P313: Ако сте изложени на въздействие или притеснени: Потърсете медицински съвет / помощ ... Ацетон: 450 g/l (25ºC). Толуен : 340 g/l (25ºC). N-октанол: 68 g/l (25ºC).

Бензен — Википедија

Растворљивост у ацетон: 20 °C, раствор у води: 7,69 mL/L (38,46% v/v) 49,4 mL/L (62,5% v/v) Растворљивост у диетилен гликол: 52 g/100 g (20 °C) log P: 2,13 Напон паре: 12,7 kPa (25 °C) 24,4 kPa (40 °C) 181 kPa (100 °C) Конјугована киселина ...

Списък с данни за безопасност Регламент (ЕО) № …

Ацетон 01-2119471330-49 67-64-1 200-662-2 <30 Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 H225,H319,H336 A ... (нитрил) Времето на износване на ръкавицата трябва да …

Информационен лист за безопасност: ацетон

bg ацетон 67-64-1 gsrm 600 1.400 naredba № 13 eu ацетон 67-64-1 ioelv 500 1.210 2000/39/ eo Нотация 15 min Граница на краткосрочна експозиция: гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която

Списък с данни за безопасност Регламент (ЕО) № …

Ацетон 67-64-1 TWA 500 ppm Национално установени ограничения за въздействие, Bulgaria Ацетон 67-64-1 TWA 600 mg/m3 STEL 1400 mg/m3 8.2. ... (нитрил) дълго от времето на износване, ръкавиците трябва да се сменят по някое ...

О простых вещах-сложно. Письмо химика 3D-печатнику ...

Растворитель Р-24: сольвент 50%, ксилол 35%, ацетон 15%. Растворитель Р-40: толуол 50%, этилцеллозольв 30%, ацетон 20%. Растворитель Р-219: толуол 34%, циклогексанон 33%, ацетон …

TECNICO espanol-ruso.doc - Scribd

Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for Inappropriate Content. ... Corena S3 R 46 (MSDS-rus) Corena S3 R 46 (TDS-rus) Corena S4 R 46 (TDS-rus) Download now. Jump to Page . You are on page 1 of 1075. ... нитрил акриловой кислоты ...

О простых вещах-сложно. Письмо химика 3D-печатнику ...

Растворитель Р-24: сольвент 50%, ксилол 35%, ацетон 15%. Растворитель Р-40: толуол 50%, этилцеллозольв 30%, ацетон 20%. Растворитель Р-219: толуол 34%, циклогексанон 33%, ацетон …

Бензен — Википедија

Растворљивост у ацетон: 20 °C, раствор у води: 7,69 mL/L (38,46% v/v) 49,4 mL/L (62,5% v/v) Растворљивост у диетилен гликол: 52 g/100 g (20 °C) log P: 2,13 Напон паре: 12,7 kPa (25 °C) 24,4 kPa (40 °C) 181 kPa (100 °C) Конјугована киселина ...

Дата на промяна :11-06-2014 Версия МАНКОЦЕБ 64% ...

P280: Носете ръкавици от нитрил и защитно облекло P308+P313: Ако сте изложени на въздействие или притеснени: Потърсете медицински съвет / помощ ... Ацетон: 450 g/l (25ºC). Толуен : 340 g/l (25ºC). N-октанол: 68 g/l (25ºC).

Copyright ©AoGrand All rights reserved